عنوان دسترسی مجموعه زبان تاریخ شناسه
کمیته علمی Public تئوری و تعاریف همه 1391-12-10 447
آیا ایده ای برای برگزاری همایش دارید Public تئوری و تعاریف همه 1391-01-04 199
انواع همایش Public تئوری و تعاریف همه 1391-01-04 197
اولين سمينار تيتانيوم خواص،كاربرد،زنجيره تامين Public کنفرانسها همه 1396-06-09 1661
اولين سمينار سلول هاي بنيادي، مهندسي بافت و پزشكي بازساختي در ترميم استخوان و مفصل Public کنفرانسها همه 1395-08-24 974
اولين سمينار ملي بررسي چالش ها و راهكارهاي مهندسي و مديريتي درياچه اروميه Public کنفرانسها همه 1395-11-04 1207
اولين سمينار ملي مهندسي بافت و پزشكي بازساختي در ترميم استخوان و مفصل Public کنفرانسها همه 1395-08-19 938
اولين سمپوزيوم بين المللي مديريت دانش و نوآوري در شهر Public کنفرانسها همه 1395-09-15 1031
اولين كنفرانس آموزش و كاربرد رياضي Public کنفرانسها همه 1396-04-04 1493
اولين كنفرانس بهينه سازي سيستم ها و مديريت كسب و كار Public کنفرانسها همه 1396-03-13 1454
اولين كنفرانس بين المللي الگوهاي مديريت در عصر پيشرفت Public کنفرانسها همه 1395-11-17 1239
اولين كنفرانس بين المللي اينترنت اشياء كاربردها و زيرساخت ها Public کنفرانسها همه 1395-09-18 1058
اولين كنفرانس بين المللي بازيابي تعاملي اطلاعات Public کنفرانسها همه 1395-12-23 1303
اولين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت،اقتصاد و حسابداري Public کنفرانسها همه 1395-08-12 895
اولين كنفرانس بين المللي تغيير اقليم Public کنفرانسها همه 1395-09-25 1094
اولين كنفرانس بين المللي تكنولوژي هاي نوين در علوم Public کنفرانسها همه 1396-03-31 1482
اولين كنفرانس بين المللي تكنيك هاي مديريت و حسابداري Public کنفرانسها همه 1395-10-29 1186
اولين كنفرانس بين المللي توسعه و ترويج علوم انساني در جامعه Public کنفرانسها همه 1395-09-01 1006
اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويكرد اقتصاد مقاومتي Public کنفرانسها همه 1396-06-06 1648
اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در علوم و تكنولوژي Public کنفرانسها همه 1396-02-16 1405