• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

کمیته روابط عمومی و رسانه ها

وظایف کمیته روابط عمومی و رسانه ها در یک همایش :

1- انتشار فراخوان همایش:
- از طریق مطبوعات و نشریات
- از طریق صدا و سیما
- از طریق سایت همایش
-ارسال فراخوان همایش برای افراد، شخصیتها، سازمانها و مراکز علمی ایجاد سایت همایش

2-تنظیم متن دعوتنامه شخصیتها و مسئولین استانی و ملی
-تهیه و نصب پلاکارد و تراکت در سطح شهر
-اعلام آدرس پستی و اینترنتی و شماره تلفن همایش

3-تنظیم متن تقدیرنامه از نویسندگان مقالات برتر (با امضای رئیس همایش)
4 - هماهنگی با صدا و سیما و مطبوعات در هنگام برگزاری همایش برای پوشش خبری از همایش

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید