• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

کمیته علمی

کمیته علمی در کنفرانس، تیم ارتباط با مولفین می باشد.

شرح وظایف:

1. گرفتن مقالات از طریق وب سایت

2. پاسخ به مولفین ، مبنی بر رسیدن مقالات

3. دادن مقالات به تیم بررسی اولیه مقالات

4. گرفتن پاسخ بررسی اولیه از تیم بررسی اولیه مقالات

5. گرفتن پاسخ بررسی نهایی مقالات از تیم ارتباط با داوران

6. دادن پاسخ بررسی مقالات به مولفین مبنی بر قبول یا رد مقاله

7. دادن پاسخ سوالات متفرقه مولفین

8. دادن درخواست شرکت در کنفرانس مولفین به تیم ثبت نام و پذیرش

9. دادن درخواست شرکت در کارگاههای آموزشی به تیم کارگاههای آموزشی

10. استخراج آمار و طبقه بندی اطلاعات در رابطه با تعداد و موضوع های مقالات ارسالی

11. ارسال آمار استخراج شده به تیم روابط عمومی در دبیرخانه کنفرانس

تیم های زیر مجموعه در کمیته علمی عبارتند از :

 تیم بررسی اولیه مقالات
 تیم ارتباط با داوران
تیم انتشارات
تیم کارگاهها
 تیم نشست ها و سخنرانیهای آموزشینوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید