• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

کمیته علمی


وظايف کميته علمي به شرح ذيل است:


1. تعيين موضوعات کلّي و محورهاي اصلي همايش؛
2. تعيين مراکز مشارکت‌کننده در برگزاري همايش و ميزان و نحوه مشارکت؛
3. تصميم‌گيري درباره نحوه اطلاع‌رساني؛
4. تعيين ملاک‌هاي پذيرش و ارزيابي مقالات؛
5. پيشنهاد زمان، نحوه برگزاري همايش و تمديد فراخوان؛
6. شناسايي و تعيين صاحب‌نظران و محققان براي سفارش مقاله؛
7. تعيين ارزيابان مقالات؛
8. تعيين سخنرانان، مصاحبه‌شوندگان، ارائه‌دهندگان مقالات و اعضاي ميزگرد همايش؛
9. سطح‌بندي مقالات و تعيين ميزان حق‌الزحمه نويسندگان مقالات، بر اساس نرخ‌هاي مصوب مؤسسه؛
10. تعيين حد نصاب مقالات براي برگزاري همايش و ارائه در همايش؛
11. نظارت بر حسن اجراي برگزاري همايش و انطباق آن با اهداف مورد نظر؛
12. گزينش مقاله‌هاي برتر جهت معرفي آنها در همايش.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید