• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

اطلاع رسانی کنفرانس از طریق ایمیل

ایمیل یکی از روشهای ارتباطی است که به دلیل اینکه تقریبا 100 درصد مخاطبان کنفرانسها از ایمیل استفاده می نمایند، گزینه بسیار مناسبی است. ولی باید توجه داشت که بسیاری از شرکتها ایمیلها را به لیستها عمومی خود می فرستند و علاوه بر این به دلیل عدم استفاده از سرورهای اختصاصی ایمیل، ایمیلهای ارسال شده به inbox منتقل نمی شود و به عنوان هرزنامه تلقی می شوند.
پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور
تعداد نمایش: 4342 | تاريخ ثبت اطلاعات: 1391/01/09 | آخرين ويرايش: 1392/11/26
پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی، به انتشار فراخوانهای مقالات، طرحها و آثار برای کنفرانسها و جشنواره های کشور و سمینارهای علمی می پردازد.

کنفرانسهای آینده ایران