• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

ششمين اجلاس جهاني صدا

ششمين اجلاس جهاني راديو در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۸ با مشاركت صاحب نظران و دست اندركاران حوزه راديو و با همكاري اتحاديه راديو تلويزيون هاي آسيا و اقيانوسيه (ABU) برگزار خواهد گرديد كه هدف آن توليد پژوهش هاي رسانه اي در راستاي كيفي سازي برنامه هاي راديويي با استفاده از تحقيق و پژوهش در امر برنامه سازي راديو و با مديريت راديو خواهد بود.

محور اصلي اجلاس ششم راديو چشم انداز آينده و توليد در فضاي ميان رسانه اي است و ديگر محورهاي آن عبارتند از:

راديو در عصر شبكه
راديو و آينده پژوهش
راديو و نوآوري در برنامه سازي
راديو و فرهنگ
راديو و جامعه
راديو و اقتصاد

Read more https://www.civilica.com/Calendar-RADIOFORUM06.html