• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

دومين كنگره پزشكي اجتماعي با محوريت پيشرفت و چشم­ انداز پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير در ايران

محورهاي كنگره:

مسئوليت اجتماعي در ارتقاء سلامت

نقش عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت

نقش پزشك خانواده و نظام سلامت

بار بيماريها، نظام مراقبت، ايراپن

پيشگيري و كنترل عوامل خطر بيماريهاي غير واگير

مداخلات فردي – مداخلات مبتني بر جامعه

ملاحظات اقتصادي در پيشگيري و كنترل بيماري هاي غير واگير

Read more https://www.civilica.com/Calendar-NCDPCMMED02.html