• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

همايش ملي اخلاق علمي و اخلاق كاربردي با محوريت انديشه هاي دانشمند حكيم شيخ الرئيس بوعلي سينا

اهداف برگزاري همايش:

-بهبود بخشيدن به ارزش­هاي اخلاقي و امور آموزش و پژوهش در زمينه­هاي اخلاق علمي و كاربردي

-گسترش ارتباطات و مبادلات فكري، علمي و فرهنگي ميان دانشمندان، فنّاوران، فلاسفه و عالمان ديني

-بهره­گيري از آموزه­هاي اسلامي و فرهنگ ملي در سيره دانشمند حكيم ابوعلي سينا

Read more https://www.civilica.com/Calendar-ETHICS.html