• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

اولين كنفرانس بين المللي دانشمندان جاده ابريشم

شبكه علمي فناوري جاده ابريشم جديد يك ظرفيت عظيم است كه بيش از ۶۰ كشور جهان را در بر دارد و يكي از رويكردهاي ثروت آفريني و بهره از ظرفيتهاي كارآفريني آكادميك استفاده از ديپلماسي مهارتي و فناوري در اين پهنه راهبردي است و دانشمندان و متخصصان ايراني مي توانند با بهره از ظرفيتهاي عظيم دانشگاهي كشور و زيرساختهاي فراوان مراكز علمي و فناوري كه در سراسر ايران پراكنده سهم چشمگيري از اين ظرفيت را به كشور ما اختصاص دهند و كارآفريني دانشگاهي و فناورانه را براي متخصصان ايراني رقم زنند.

كشورهاي در حال توسعه زيادي در جاده ابريشم قراردارند و ما در سالهاي اخير يك خيزش عظيم تربيت متخصصان دانشگاهي در همه حوزه هاي علمي داشتيم كه مي تواند بخشي از ظرفيتهاي اين حوزه براي بهبود زيرساختهاي علمي و فناوري و تربيت نيروهاي ماهر براي اين كشورها و توسعه ديپلماسي مهارتي ايران در اين منطقه استراتژيك جهان به كار رود و به اشتغال و كارآفريني بزرگي در حوزه علم و فناوري دست پيدا كنيم و بتوانيم ايران را به قطب توسعه ديپلماسي مهارتي و فناوري منطقه تبديل كنيم.

جاده ابريشم جديد يك ظرفيت عظيم علمي، فرهنگي، فناوري و اقتصادي است كه به كشور ما در فضاي اقتصادي جديد امكان تبادلات اقتصادي و سرمايه گذاري هاي علمي و فناوري جديدي را با ساير كشورهاي اين پهنه ايجاد مي كند، به خصوص اينكه در كمربند جاده ابريشم اغلب كشورهاي دوست با ايران قراردارند و بين ايران و كشورهايي مانند؛ چين، عراق، تركيه، سوريه، لبنان، يونان، ايتاليا، افغانستان، تركمنستان، پاكستان، يمن، بخشهايي از مديترانه، شبه قاره هند، مغولستان، تايلند، كره، ژاپن و … از گذشته هاي دور روابط اقتصادي و فرهنگي خوبي حاكم بوده است.

لذا شايسته است بخش مهمي از ديپلماسي علمي و فناوري كشور را در جاده ابريشم متمركز نموده و با بهره از روابط تاريخي سازنده و مثبت با اين كشورها، رونق و اشتغال بيشتري را براي جامعه دانشگاهي ايراني در اين پهنه راهبردي ايجاد كنيم و اين مستلزم عزم بيشتر دستگاه علمي كشور براي توسعه روابط تجاري با كشورهاي واقع در مسير جاده ابريشم و بازار آفريني فناورانه در اين فضاي تجاري استراتژيك است، چراكه با وجود كشورهاي خاورميانه، چين و هندوستان بزرگترين حوزه جمعيتي جهان در اين مسير قراردارد كه علاوه بر مبادلات تجاري در اين مسير، توسعه صنايع فناورانه و ايجاد سهم براي ايران از اين بازار نيز مي تواند منجر به رونق و شكوفايي ظرفيتهاي كارآفريني آكادميك در كشور شود.

گفتني است جاده ابريشم يا راه ابريشم شبكه راههاي بههمپيوستهاي با هدف بازرگاني در آسيا است كه خاور و باختر و جنوب آسيا را به هم و به شمال آفريقا و خاور اروپا پيوند ميدهد؛ مسيري كه تا سده پانزدهم ميلادي بهمدت ۱۷۰۰ سال، بزرگترين شبكه بازرگاني دنيا بوده است و همچنان به عنوان ژئوپلتيك اقتصادي-سياسي در جهان مطرح است.

مجمع جهاني شهر هاي جاده ابريشم قصد دارد تا اولين كنفرانس بين المللي دانشمندان جاده ابريشم را در تاريخ 26 ارديبهشت ماه 1398 برگزار نمايد.اين بزرگترين گردهمايي جهاني پيرامون مسائل مربوط به شهر هاي جاده ابريشم در محور هاي تاريخ، هنر و معماري/كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست/جغرافيا /زمين شناسي/جامعه شناسي و مردم شناسي/حقوق و روابط بين الملل /گردشگري/اقتصاد، مديريت و كارآفريني/مخاطرات محيطي/ادبيات/فناوري اطلاعات و ديجيتال /عمران و نقشه برداري /سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سنجش از دور (RS) مي باشد .بسياري از دانشگاه ها، مراكز علمي، استادان و دانشجويان از دانشگاه هاي مختلف آمادگي خود را جهت شركت در اين همايش بيان كرده اند. كنفرانس بين المللي دانشمندان جاده ابريشم در تهران برگزار خواهد شد.

Read more https://www.civilica.com/Calendar-ICSRS01.html