• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

اولين همايش علمي و پژوهشي ملي با عنوان راهكارهاي پيشگيري و درمان اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر

اهدافهمايش:

ارائه آخرين يافته هاي پژوهشي روانشناسي
تبادل اطلاعات علمي و پژوهشي در سطح علمي
ترويج روانشناسي علمي در كشور
تبادل اطلاعات در زمينه ي مسائل پژوهشي ، روانشناسي ، در كشور
ارتقاء سطح دانش روانشناسي جامعه روانشناسان و مشاوران استان البرز
آگاه سازي جامعه و جوانان در آستانه ازدواج با راهكار هاي ازدواج سالم و پايدار
ارتقاء سطح آگاهي مشاوران در زمينه آسيب هاي اجتماعي و علل طلاق و راه كار هاي پيشگيري از آن
توجه به نقش اقتصاد پايدار ((گردشگري سلامت)) در تامين اشتغال سالم با عنايت به اينكه شغل يكي از راه كار هاي مهم پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و طلاق است
تعامل و آشنايي مدرسان آموزش خانواده و مشاوران با اساتيد دانشگاه ها و كسب تجارت لازم

Read more https://www.civilica.com/Calendar-PTADA01.html