• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

مقاله ها

اولين كنفرانس بين المللي بهبود تاب ­آوري بيمارستان­ها و مراكز حياتي

اولين كنفرانس بين المللي بهبود تاب­آوري بيمارستان­ها و مراكز حياتي (IRHCF) با هدف جمع آوري متقابل سهامداران دولتي و خصوصي، دانشگاهيان، محققان و كارشناسان در زمينه تسهيلات بهداشتي و ساخت ساختمان هاي عمومي. اين يك پلت فرم براي بحث در مورد آخرين پيشرفت هاي فني و نوآوري در منطقه انعطاف پذيري امكانات بحراني.اين يك فرصت عالي براي تبادل است ايده ها و دانش و براي گفتگو با چالش هاي روبرو است. هدف اين است كه يك رويداد موفق از بالاترين استانداردهاي براي ترويج دستيابي به موفقيت برگزار شود. پروژه BEHTABاين تصميم گيرندگان، مقامات محلي، مديران بيمارستان، دانشگاهيان، محققان و متخصصان از نهادهاي دولتي و خصوصي ودانشگاه ها براي تبادل افكار و برجسته سازي آخرين تحولات و يافته هاي طراحي، ساخت و نگهداري تسهيلات بهداشتي و ساختمان هاي عمومي.

محورهاي كنفرانس

ارزيابي آسيب پذيري در برابر مخاطرات چندگانه

مهندسي سازه و راهكارهاي مقاوم سازي

كاهش خطر پذيري عناصر غيرسازه اي

مهندسي ساخت و اجراي بيمارستان ها و مراكز حياتي

مديريت يكپارچه ريسك سوانح

اقتصاد مهندسي براي مقابله با بحران

موضوعات عملكردي و نهادي تاب آوري بيمارستان ها و مراكز حياتي

تاب آوري بيمارستان ها و مراكز حياتي از منظر معماري و برنامه ريزي شهري

پدافند غيرعامل

Read more https://www.civilica.com/Calendar-IRHCF01.html