• مرجع کنفرانسها: 88008044 021
  • پایگاهها:

مرجع برگزاری کنفرانسهای کشور

همکاری با سایت

از کلیه افراد و گروههایی که در زمینه برگزاری کنفرانسها فعالیت می نمایند، دعوت می شود در صورت تمایل به همکاری با مرجع برگزاری همایشها، نظرات و پیشنهادهای کاری خود را ارسال نمایند. علاوه بر این به منظور تکمیل هر چه بیشتر محتوای علمی، از کلیه متخصصان و اندیشمندان تقاضا داریم مطالب آموزشی و علمی خود در رابطه  با موضوع سایت را به ما ارسال نمایند.